W ramach Lubelskich Dni Modernizmu użyczony na jeden dzień pustostan został przetransformowany w tymczasowy dom kultury. Budynek został zbudowany przez i dla jego mieszkańców jako pawilon prasy i książki EMPIK. Następnie znajdowała się tam m.in. wypożyczalnia kaset, sklep z odzieżą używaną oraz szkoła językowa. Tymczasowy dom kultury przywrócił społeczny charakter tego miejsca, zapraszając mieszkańców na wystawę będącą zapisem przeobrażeń dawnego pawilonu. Poszczególne zmiany jego funkcji można było prześledzić dzięki archeologicznemu procesowi odkrywania kolejnych warstw farby i materiałów posadzki. Przypomnienie pierwotnej, społecznej motywacji budowy tego obiektu pozwoliło na ewaluację jego bieżącego stanu, wytwarzającej zarazem możliwość dyskusji nad przyszłością tego miejsca dla obecnej społeczności mieszkańców LSM-u, czyli Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Festiwal Lubelskie Dni Modernizmu
Lublin
kurator: Izabela Pastuszko
kuratorka programu edukacyjnego: Paulina Paga
zdjęcia: Marcin Pietrusza

początek strony