Wyróżnienie w konkursie SARP na budowę Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny.

Projektowany układ kompleksu Muzeum Czynu Powstańczego, Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego oraz Parku Krajobrazowego Góra św. Anny jest podporządkowany zastanemu kontekstowi, kulturowemu i przyrodniczemu. Rozproszona, niska zabudowa nawiązuje do lokalnej architektury wiejskiej. Wnętrze przenika się tu z zewnętrzem. Parterowe, zadaszone dwuspadowymi dachami nowe kubatury oraz te ze stropodachami grają z zastaną formą kompleksu Domu Polskiego i Sali Wystawowej. Nowa architektura doplata się do istniejącego pejzażu. Dostosowanie nowego obiektu muzeum do układu drzew i próba maksymalnego uszanowania zastanych ekosystemów stanowi tu formę manifestu. Układ urbanistyczny koncentruje się wokół centralnego, zielonego dziedzińca, z którego dostajemy się do poszczególnych funkcji kompleksu lub w stronę lasu i kapliczek. Przestrzenie pomiędzy budynkami kadrują widoki i otwierają się na przyrodę. Podziemie natomiast tworzy zwarty, funkcjonalny plan sal wystawienniczych wraz z pomieszczeniami obsługującymi i dostawami dla Muzeum Czynu Powstańczego i Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego.

Projekt powstał w ramach spółdzielni projektowej powołanej w ramach Festiwalu Architektury w Szczecinie Westiwal 2022. W ramach spółdzielni powstały trzy prace konkursowe.

 AA Collective + Aleksander Wadas Studio + JEJU.studio +Miastopracownia + RZUT + PROLOG + Pracownia Architektury Krajobrazu + Trzupki +UGO Architecture

Szczecin – Warszawa – Kraków – Wrocław – Poznań 2022

do góry