Rozszczelnienie wałów Rudawy i rozlanie wód z dopływu Wisły w obrębie krakowskich Błoń odebrałoby łąkę ludzkim mieszkańcom i mieszkankom miasta, ale może mogłoby przywrócić je dzikim gęsiom, łabędziom, piskorzom, słonecznicom, uklejom, czy strzeblom potokowym?

Rzek sprowadzonych w Polsce do ścieków i regulowanych, pozbawionych życia koryt nie naprawia się punktowo. Potrzebujemy działań na całej długości, głębokiej renaturalizacji, likwidacji stopni wodnych i kruszenia betonu.

Prezentowany odcinek rzecznego koryta to zatem mała część proponowanych działań. Do wymiany jest cały niespełniony sen o żegludze śródlądowej i wodna droga górnej Wisły. Na kaczki krzyżówki, mewy, czarne bociany i czaple. I małe meduzki, Craspedacusta sowerbii.

Wśród wywłóczników, rdestnic, rogatków, grążeli i lilii wodnych tworzą się tarliska dla szczupaków, leszczy, płotek i wzdręg. Oddajmy zatem łąkę na tarło!

Unsealing the embankments of the Rudawa river and releasing water from this tributary of Vistula towards Kraków’s Błonia meadow might deprive the human inhabitants of the city from the green common – but perhaps might also restore it: to wild geese, swans, weatherfish, moderlieschen, common bleak, and creek minnows.

Poland’s rivers that had been reduced to the role of sewage canals, regulated and deprived of life, cannot be patched up and healed pointwise. We need coordinated measures along the entire length of the watercourse, with deep restoration, removal of barrages, and crushing of concrete.


The section of the riverbed here presented is therefore only a small part of the proposed activities. The whole unfulfilled dream of inland navigation and the waterway of the upper Vistula should be done away with. And it should be replaced: with mallard ducks, gulls, black storks, and herons. And with the little freshwater jellyfish of Craspedacusta sowerbii species.

Water milfoil, pondweed, coontails, nuphars and water lilies form excellent breeding grounds for pike, bream, roach, and rudd. So let us give up the meadow and allow them to spawn!MIASTOPRACOWNIA Dominika Wilczyńska i Barbara Nawrocka
Symulację przepływu wody i film opracował Kacper Radziszewski i zespół Designbotic.
Dźwięk komponowała Justyna Stasiowska.
Radą ekspercką i swoim czasem zawsze służyli Roman Konieczny, Roman Żurek, Aleksander Kruszewski i Piotr Nieznański.
Kontakt do ekspertów zawdzięczamy Cecylii Malik i Darii Gosek-Popiołek.

Model gliniany: Marta Pruszyńska

MIASTOPRACOWNIA Dominika Wilczyńska and Barbara Nawrocka
The water flow simulation, and the film were developed by Kacper Radziszewski and the Designbotic team.
Sound composed by Justyna Stasiowska. 
Roman Konieczny, Roman Żurek, Aleksander Kruszewski and Piotr Nieznański kindly assisted us with their time and their expert council. We owe our thanks to Cecylia Malik and Daria Gosek-Popiołek for putting us in touch with the experts.

Clay model: Marta Pruszyńska