Projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły podstawowej w Niepołomicach. Nowo wybudowana szkoła została zaprojektowana na module heksagonu. Kształt sześciokąta posłużył do wyznaczenia nowych form na terenie – od nowej kubatury poprzez małą architekturę i elementy placu zabaw. Projekt obejmuje różnorodne funkcje dostosowane do różnych grup wiekowych i umożliwiające prowadzenie zajęć poza salą lekcyjną. Proces projektowy obejmował spotkania konsultacyjne z nauczycielami i uczniami.

początek strony