Projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły podstawowej w Niepołomicach.

Nowo wybudowana szkoła została zaprojektowana na module heksagonu.
Kształt sześciokąta posłużył do wyznaczenia nowych form na terenie
– od nowej kubatury poprzez małą architekturę i elementy placu zabaw.
Projekt obejmuje różnorodne funkcje dostosowane do różnych grup wiekowych
i umożliwiające prowadzenie zajęć poza salą lekcyjną.
Proces projektowy obejmował spotkania konsultacyjne z nauczycielami i uczniami.

Niepołomice, 2018

do góry