3. nagroda w dwuetapowym konkursie SARP Kraków 2018

Decyzja o usunięciu nasypu kolejowego i zastąpieniu go ciągłą przestrzenią komunikacji
dała szansę stworzenia wysokiej jakości przestrzeni w skali makro.

Połączenie jej z innymi istotnymi punktami o ponadlokalnym znaczeniu,
takimi jak stacja przesiadkowa Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA),
Plac Targowy oraz ważne turystycznie punkty na mapie Starego Kazimierza
wzmacnia metropolitalną i lokalną wagę całego obszaru.

Projekt TARG&RIDE to odpowiedź na zagospodarowanie nowych przestrzeni
powstałych w wyniku modernizacji linii kolejowej w Krakowie,
która w swoim głównym założeniu łączy skalę ponadlokalną z lokalną.

RIDE
to połączenie funkcji tranzytowej i miejsca przesiadkowego,
zintensyfikowania komunikacji miejskiej, pieszej,
rowerowej przy uspokojeniu komunikacji kołowej,
szczególnie widoczne w zagospodarowaniu otoczenia skrzyżowania
ulic Dietla, Grzegórzeckiej, Blich i Morsztynowskiej.

TARG
z kolei odwołuje się do lokalności rozumianej na wielu poziomach.
W projekcie zadbano o wyposażenie nowej przestrzeni w centra lokalne,
miejsca dla młodzieży, woonerf i place
z funkcją rekreacyjną i sportową tworzoną z myślą o sąsiadach.

Jedną z kluczowych propozycji jest projekt nowego
dwupoziomowego obiektu dla targowiska pod Halą Targową.
Funkcja ta odwołuje się do historycznego charakteru rynków miejskich,
do wspierania lokalnej gospodarki, tworzenia kooperatyw wieś – miasto,
potrzeby dostępu do ekologicznej, zdrowej żywności, handlu lokalnymi produktami
oraz do tworzenia przestrzeni spotkań różnych grup społecznych.

Projekt w kompleksowy sposób łączy zagadnienia ogólnomiejskie i te w skali mikro.

Do utworzenia przestrzeni zrównoważonego rozwoju w tych skalach posłużyły sieci:
transportu, zieleni miejskiej, przestrzeni publicznych uzupełnione nowe kubatury oraz funkcje.

TARG&RIDE tworzy sekwencję nowych miejsc o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym,
które wzmacniają istniejące miastotwórcze zjawiska w tych skalach.

zespół projektowy:
Dominika Wilczyńska, Barbara Nawrocka, Aleksandra Gryc

współpraca:
Ewa Szymczyk, Dorota Włodarczyk, Iga Kołodziej, Jacek Nawrocki

do góry