3. nagroda w dwuetapowym konkursie SARP Kraków 2018

Decyzja o usunięciu nasypu kolejowego i zastąpieniu go ciągłą przestrzenią komunikacji dała szansę stworzenia wysokiej jakości przestrzeni w skali makro. Połączenie jej z innymi istotnymi punktami o ponadlokalnym znaczeniu, takimi jak stacja przesiadkowa kolei SKA, Plac Targowy oraz ważne turystycznie punkty na mapie Starego Kazimierza wzmacnia metropolitalną i lokalną wagę całego obszaru.

Projekt TARG&RIDE to odpowiedź na zagospodarowanie nowych przestrzeni powstałych w wyniku modernizacji linii kolejowej w Krakowie, która w swoim głównym założeniu łączy skalę ponadlokalną z lokalną. RIDE to połączenie funkcji tranzytowej i miejsca przesiadkowego, zintensyfikowania komunikacji miejskiej, pieszej, rowerowej przy uspokojeniu komunikacji kołowej, szczególnie widoczne w zagospodarowaniu otoczenia skrzyżowania ulic Dietla, Grzegórzeckiej, Blich i Morsztynowskiej. TARG z kolei odwołuje się do lokalności rozumianej na wielu poziomach. W projekcie zadbano o wyposażenie nowej przestrzeni w centra lokalne, miejsca dla młodzieży, woonerf i place z funkcją rekreacyjną i sportową tworzoną z myślą o sąsiadach.

Jedną z kluczowych propozycji jest projekt nowego dwupoziomowego obiektu dla targowiska pod Halą Targową. Funkcja ta odwołuje się do historycznego charakteru rynków miejskich, do wspierania lokalnej gospodarki, tworzenia kooperatyw wieś – miasto, potrzeby dostępu do ekologicznej, zdrowej żywności, handlu lokalnymi produktami oraz do tworzenia przestrzeni spotkań różnych grup społecznych.

Projekt w kompleksowy sposób łączy zagadnienia ogólnomiejskie i te w skali mikro. Do utworzenia przestrzeni zrównoważonego rozwoju w tych skalach posłużyły sieci: transportu, zieleni miejskiej, przestrzeni publicznych uzupełnione nowe kubatury oraz funkcje. TARG&RIDE tworzy sekwencję nowych miejsc o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, które wzmacniają istniejące miastotwórcze zjawiska w tych skalach.

zespół projektowy:
Dominika Wilczyńska, Barbara Nawrocka, Aleksandra Gryc
współpraca:
Ewa Szymczyk, Dorota Włodarczyk, Iga Kołodziej, Jacek Nawrocki

początek strony