“Trzeci krajobraz odwołuje się do stanu trzeciego.
Do przestrzeni niewyrażającej ani władzy, ani uległości władzy.”


Gilles Clément

Wybudowana na czarnoziemie Nowa Huta jawi się nam jako przestrzeń,
w której zawierają się i współistnieją w harmonii liczne przeciwieństwa.
Dawno zburzony pomnik Lenina wciąż podporządkowuje sobie przestrzeń Alei Róż.
Plac Centralny nosi imię wolnorynkowego prezydenta USA. Wokół Placu
rozpościera się panorama socrealistycznej i postmodernistycznej zabudowy.
Odpowiedzią na szarość jest pastelowy błękit i róż,
a pośrodku tego całego kotła znajduje nas pustka. 

W projekcie zwracamy uwagę na to, co pomiędzy.
Co nieoczywiste i to, co wymyka się zerojedynkowej ocenie
– zjawisko niedomkniętej osi kompozycyjnej, otwarcie na Łąki Nowohuckie
oraz skarpa będąca symbolicznym “końcem świata”
przywołującym na myśl dysk Pratchetta albo Mickiewiczowskie stepy.
Skarpa dzieląca Plac Centralny od nieużytku to wizualna reprezentacja styku miasta i wsi,
a jednocześnie dowód na możliwą koegzystencję tych dwóch bytów i wzajemne przenikanie.

To tam zaczyna się nasza opowieść i tam jest źródło życiodajnej siły będącej rozwiązaniem
wszelkich bolączek naszego życia w mieście. Afirmacja zauważonego
przez miejskich badaczy zjawiska – wlewania się natury do miasta,
to nie tylko postulat o debetonizację polskich miast i miejskich placów,
ale też ukłon przed naturą jako żywiołem, któremu
powinniśmy się poddać, zamiast usilnie go sobie podporządkowywać. 

Proszę sobie wyobrazić, że w Nowej Hucie zauważono niepokojące ruchy Skarpy w stronę miasta.
Skarpa to styk Placu Centralnego i Łąk Nowohuckich, symboliczny koniec zurbanizowanego świata,
za którym rozpościera się ocean nieużytku. Nieogarniona mieszczańskim
umysłem siła od jakiegoś czasu wdziera się w stronę Alei Róż.

W raporcie Towarzystwa Urbanistycznego Badań i Analiz (#TUBA) czytamy:
“Kłębowiska wielkiej, zielonej energii wydostają się spod ziemi
atakując znienacka nieszczelne połączenia płaszczyzn i materiałów”.
TUBA to zespół zaproszonych do Huty ekspertek i ekspertów.
Badają glebę wprowadzając sondy na dużą głębokość
i na tej podstawie dokonują analizy procesów urbanistycznych.
Wyniki ich badań są zaskakujące!
Okazuje się, że ruch Skarpy jest leczniczy,
a poszczególne gatunki ziół występujących na Łąkach Nowohuckich
to panaceum na wiele miejskich problemów.

#TERRAPIA

#ZieleńDoMiast#Nawłoć#Jeżówka#SkrzypPolny#Krwawnik#Wiesiołek#Ruta#Pokrzywa

warsztaty studenckie OSSA Nowa Huta 2020

zespół:
Aleksandra Szczębara, Franciszek Rząsa, Jakub Nowak, Malgorzata Mynte,
Marta Lewicka, Monika Palczewska, Zuzanna Słabik opiekunki:Alicja Stefan, Sara Zawicka

tutorki:
Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska

do góry