Tytuł projektu „Urodzaj” odwołuje się do bogactwa i mądrości natury
oraz jej różnorodności, którą odnajdujemy w przestrzeni i historii Dąbrowy Górniczej.
To miasto o ciekawej historii, gdzie przeplatają się wątki
związane z historią przemysłu i rolniczym charakterem przestrzeni gminy.

Projektowanie nowego centrum to wyzwanie połączenia elementów
budujących tożsamość miasta z nowoczesnym podejściem do kreowania przestrzeni inkluzywnej,
skierowanej na zwiększenie udziału w życiu miejskim użytkowników pieszych i rowerowych.

Projektowanie centrum miasta od nowa.


Centrum jutra to centrum zielone i piesze.

Projektowanie z myślą o nowych pokoleniach obejmuje kompleksowo aspekt ekologii,
nowych trendów w kształtowaniu przestrzeni miejskiej,
stworzenie przyjaznego środowiska do rozwijania i implementacji nowych technologii
czy współpracy sektora prywatnego z publicznym.

Nowoczesność wyrażona jest tu poprzez wdrażanie idei miasta “green smart”.

Zieleń pełni ważną funkcję w dopełnianiu wnętrz urbanistycznych.

Szpalery otaczają osie kompozycyjne, czyniąc Plac Wolności zwartym, osiowym założeniem,
a wyniesienie terenu z amfiteatrem i skateparkiem
optycznie wydziela i kameralizuje przestrzenie publiczne głównego placu
terenów pofabrycznych znajdujących się za Pałacem Kultury Zagłębia.
Projekt zakłada skąpanie śródmieścia w zieleni i wyznaczanie pierzei nasadzeniami.

zespół projektowy:
Dominika Wilczyńska, Barbara Nawrocka, Sylwia Widzisz – Pronobis, Grzegorz Pronobis [Pronobis Studio]

projekt konkursowy
Dąbrowa Górnicza, 2019

do góry