Projekt konkursowy na zagospodarowanie terenu Zakrzówka w Krakowie.Teren Zakrzówka jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo rejonów Krakowa.
Pomimo obecnego zaniedbania przyciąga corocznie tysiące ludzi,
którzy znajdują w nim spokój, ciszę, kontakt z przyrodą
oraz możliwość aktywnego spędzania czasu.
Zakrzówek to unikatowe miejsce w skali miasta –
zakątki dzikiej przyrody współistnieją tu z ludzką obecnością,
czego symbolem jest utworzony naturalnie w dawnym kamieniołomie zbiornik wodny,
zasiedlony przez rośliny i zwierzęta,
wykorzystywany przez mieszkańców i mieszkanki do rekreacji przez cały rok.

Podstawowym założeniem projektu jest podtrzymanie tych cech Zakrzówka,
które decydują o sile jego przyciągania:
wyjątkowo atrakcyjne wizualnie i rekreacyjnie walory zbiornika wodnego,
zróżnicowanie terenu, łatwy dostęp z różnych części miasta czy dzikość natury.  
Ekosystemowo-permakulturowe założenia projektu parku mają
ukazać możliwości wprowadzenia ludzi w życie przyrody.

Projekt oparty jest o cztery zasady:

Permakulturę
(permakulturą rządzą trzy zasady etyczne:
troska o ziemię, troska o ludzi i sprawiedliwy podział dóbr),
dopasowującą się do i odtwarzającą zasady działania środowiska przyrodniczego na Zakrzówku,
polegającą na dostosowaniu do ekologii obszaru,
troski o użytkowników oraz dzielenie zasobami, jakie istnieją lub zostaną wytworzone w parku.

Bezpieczeństwo,
czyli dbałość o dobrostan ludzi odwiedzających park,
a także zwierząt i roślin, dla których stanowi on siedzibę

Strefowanie aktywności,
których zadaniem jest udostępnienie zasobów parku
przy jednoczesnej ochronie przyrody i cech naturalnych
oraz zapewnienie jak najlepszego jego wykorzystania
przez różne grupy przez cały rok

Edukację,
będącą jednym z głównych dóbr, które wytwarza park,
dając możliwość poznawania relacji, w jakie wchodzi człowiek ze swoim otoczeniem naturalnym.


Projekt ma na celu lepsze i bardziej zróżnicowane
wykorzystania istniejącego zbiornika wodnego,
budowę obiektów zapewniających infrastrukturę spędzania wolnego czasu
i organizującą życie parku
oraz zapewnienie dostępu do wody wszystkim kategoriom użytkowników.

Ekosystemowo – permakulturowe założenia mają ukazać możliwości
wprowadzenia człowieka w naturalny ekosystem tak,
by z jego obecności korzystała również przyroda.

zespół projektowy:
Dominika Wilczyńska, Barbara Nawrocka, Dorota Włodarczyk, Karol Kurnicki, Ben Lazar

do góry