Projekt konkursowy na zagospodarowanie terenu Zakrzówka w Krakowie.

Teren Zakrzówka jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo rejonów Krakowa. Pomimo obecnego zaniedbania przyciąga corocznie tysiące ludzi, którzy znajdują w nim spokój, ciszę, kontakt z przyrodą oraz możliwość aktywnego spędzania czasu. Zakrzówek to unikatowe miejsce w skali miasta – zakątki dzikiej przyrody współistnieją tu z ludzką obecnością, czego symbolem jest utworzony naturalnie w dawnym kamieniołomie zbiornik wodny, zasiedlony przez rośliny i zwierzęta i wykorzystywany przez mieszkańców i mieszkanki do rekreacji przez cały rok.

Podstawowym założeniem projektu jest podtrzymanie tych cech Zakrzówka, które decydują o sile jego przyciągania – wyjątkowo atrakcyjne wizualnie i rekreacyjnie walory zbiornika wodnego, zróżnicowanie terenu, łatwy dostęp z różnych części miasta czy dzikość natury.  
Ekosystemowo-permakulturowe założenia projektu parku mają ukazać możliwości wprowadzenia ludzi w życie przyrody.

Projekt oparty jest o cztery zasady:

Permakulturę (permakulturą rządzą trzy zasady etyczne: 1. troska o ziemię, 2. troska o ludzi i 3. sprawiedliwy podział dóbr), dopasowującą się do i odtwarzającą zasady działania środowiska przyrodniczego na Zakrzówku, polegającą na dostosowaniu do ekologii obszaru, troski o użytkowników oraz dzielenie zasobami, jakie istnieją lub zostaną wytworzone w parku.

Bezpieczeństwo, czyli dbałość o dobrostan ludzi odwiedzających park, a także zwierząt i roślin, dla których stanowi on siedzibę

Strefowanie aktywności, których zadaniem jest udostępnienie zasobów parku przy jednoczesnej ochronie przyrody i cech naturalnych oraz zapewnienie jak najlepszego jegowykorzystania przez różne grupy przez cały rok

Edukację, będącą jednym z głównych dóbr, które wytwarza park, dając możliwość poznawania relacji, w jakie wchodzi człowiek ze swoim otoczeniem naturalnym.

Projekt ma na celu lepsze i bardziej zróżnicowane wykorzystania istniejącego zbiornika zbiornika wodnego, budowę pięciu budynków zapewniających infrastrukturę spędzania wolnego czasu i organizującą życie parku oraz zapewnienie dostępu do wody wszystkim kategoriom użytkowników.

Ekosystemowo-permakulturowe założenia gospodarstwa mają ukazać możliwości wprowadzenia w naturalny ekosystem ludzi, tak by z naszej obecności korzystała również przyroda.

zespół projektowy: Dominia Wilczyńska, Barbara Nawrocka, Dorota Włodarczyk, Karol Kurnicki, Ben Lazar

początek strony