Nagroda Główna na Biennale Designu w Lublanie „Best Collaboration Award”

Jubileuszowa, 50. edycja Biennale Designu w Lublanie (Słowenia) miała nietypową formułę. Belgijski kurator Jan Boelen zaprosił projektantów z całego świata, aby w grupach opracowali nowe rozwiązania m.in. dla mieszkalnictwa, turystyki, czy projektowania ubioru pod wspólnym hasłem BIO 50 „Designing everyday life” (Projektowanie życia codziennego).

Jako zaproszone projektantki, wspólnie z grupą „Nanotourism” badałyśmy nowe formy alternatywnej turystyki, która będzie sprawiedliwa, oparta na uczestnictwie i wymianie, zorientowana lokalnie i oddolnie.

W ramach projektu na terenie Krakowa badałyśmy potencjały turystyczne (nano-turystyczne) wielkopłytowych osiedli. Z jednej strony były to spacery dla mieszkańców, którzy mogli dostrzec na nowo walory architektoniczne i urbanistyczne swojej najbliższej okolicy. Z drugiej strony spotkania i wywiady z mieszkańcami dotyczące historii osiedla posłużyły do zaprojektowania serii pocztówek z blokowiska.

zespół:
Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska, Žiga Rošer, Silvia Susanna, Alessandro Fonte, Maja Jenko, Marjeta Fendre, Katja Beck Kos, Nadja Dodlek, Maša Kresnik, Samo Lorber, Kaja Pogačar, Maja Pegan, Niko Poljanšek, Tajša Perović, Robert Veselko, Oaza: Nina Bačun, Ivana Borovnjak, Roberta Bratović, Tina Ivezić, Maja Kolar, Maša Poljanec
opieka merytoryczna: Tina Gregorič and Aljoša Dekleva

więcej na:
http://www.nanotourism.org/
http://50.bio.si/en/

początek strony