TARG & RIDE

“Targ & Ride” trzecia nagroda w międzynarodowym konkursie SARP Kraków “Nowe życie pomiędzy estakadami”


Transfunkcjonalizmy

wystawa “Architektura tymczasowości” organizowana przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki


Ekosystem Praga

opracowanie programu przemian w sferze gospodarczej i przestrzennej na wskazanym obszarze Pragi Północ


02/2016

Tu mieszkam

projekt i instalacja w ramach wystawy 'Zamieszkanie 2012' w Muzeum Narodowym w Krakowie


02/2012