Transfunkcjonalizmy

wystawa “Architektura tymczasowości”, pierwsze urodziny NIAiU pod hasłem “Pozwolenie na ̶b̶u̶d̶o̶w̶ę̶ działanie”


TARG&RIDE

“Targ & Ride” trzecia nagroda w międzynarodowym konkursie SARP Kraków “Nowe życie pomiędzy estakadami”


Zakrzówek

projekt na zagospodarowanie terenów Zakrzówka w Krakowie


02/2018

Ekosystem Praga

opracowanie programu przemian w sferze gospodarczej i przestrzennej na wskazanym obszarze Pragi Północ


02/2016

Tu mieszkam

projekt i instalacja w ramach wystawy 'Zamieszkanie 2012' w Muzeum Narodowym w Krakowie


02/2012