Biennale Warszawa to interdyscyplinarna instytucja kultury, prowadząca działalność artystyczną,
badawczo-naukową, edukacyjną oraz społeczną, pracująca na przecięciu rozmaitych dyscyplin.
Łączy ona obszar kultury i sztuki z obszarem teorii i nauki oraz aktywizmu społecznego.
Jego działania mają na celu wspieranie kulturalnej aktywności mieszkanek i mieszkańców.
Koncentrują się na poszukiwaniu nowych grup odbiorców i odbiorczyń,
zachęcając do uczestnictwa, promując aktywne, emancypacyjne postawy obywatelskie,
a także ideę równości ekonomicznej, społecznej, kulturowej i politycznej.

Projekt Kijowska to szereg działań artystycznych i społecznościowych,
dotyczących tego jak formułuje się i jak reprezentuje się lokalność w zglobalizowanym mieście.
Mając na uwadze ekonomiczny i kulturowy aspekt migracji cudzoziemców do Polski,
ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy,
chcemy zrozumieć jej rolę w kontekście zrównoważonego rozwoju społeczeństwa w Polsce
– jakie możliwości zmiany ze sobą niesie oraz jakie społeczne wyzwania wraz z nią się pojawiają. W ramach projektu realizowane były wydarzenia i warsztaty,
projekt fotograficzny oraz artystyczny audiospacer.

„Nie razem a blisko” to tytuł audiospaceru, który bierze za swój punkt wyjścia ruch obywateli Ukrainy do Polski. Liczbę osób przybyłych w ostatnich latach wg różnych źródeł oszacowano na około dwa miliony. Przyglądając się radykalnie globalizującej się Warszawie, praca tworzy refleksyjny i polifoniczny pejzaż miasta, którego granice i wewnętrzny koloryt zacierane są każdego dnia przez kapitał.
Ten spacer prowadzi przez Pragę, widzianą z perspektywy społecznej entropii,
w jej lokalnym i planetarnym wymiarze.

Projekt Kijowska : Nie razem, a blisko

zespół: Dima Łewycki (reżyseria) + Szymon Adamczak (dramaturgia + narracja) + Radek Duda (muzyka i sound design),  + Vera Popova i  Konrad Wosik (performerzy) + Anna Galas-Kosil (kuratorka) + Barbara Nawrocka i Dominika Wilczyńska (architektura)

fot.: Marta Ankiersztejn, Barbara Nawrocka

źródło: Biennale Warszawa, 2019

do góry