Klub kultury Herkules znajduje się w Branicach, ok. 6 km od centrum Nowej Huty.

Jest to instytucja, która organizuje działania kulturalne i edukacyjne, kultywuje stare tradycje
(np.: wianki na święto zbiorów), organizuje imprezy kulturalne i  codzienne zajęcia,
takie jak warsztaty sportowe, językowe i komputerowe.

Przede wszystkim jest to jednak centrum spotkań – również tych nieformalnych – dla lokalnej społeczności.


Odnowiona przestrzeń została zaprojektowana tak,
aby stworzyć tło dla każdego możliwego rodzaju aktywności dla wszystkich grup wiekowych
oraz zapewnić odpowiednią przestrzeń do kameralnych,
nieformalnych sąsiedzkich spotkań.

zespół projektowy: Dominika Wilczyńska, Barbara Nawrocka, Aleksandra Gryc

Kraków, 2018

do góry