Warsztaty OW SARP Praga Północ
W pierwszej połowie 2014 roku Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
zorganizował warsztaty projektowe na opracowanie programu przemian
w sferze gospodarczej i przestrzennej na wskazanym obszarze Pragi Północ
,
obejmującym tereny zlokalizowanie w sąsiedztwie przyszłych stacji II linii metra.
W zakres opracowania weszły zarówno tereny Starej Pragi (rejon ul. Ząbkowskiej),
jak i Nowej Pragi (rejon ul. Wileńskiej).

Poszukiwane były rozwiązania, obejmujące zarówno przemiany
przestrzenno – architektoniczne, urbanistyczne i komunikacyjne, jak również społeczne i ekonomiczne.
W warsztatach wzięło udział pięć profesjonalnych zespołów, gromadzących architektów
oraz specjalistów z dziedzin takich, jak m.in. socjologia, psychologia, antropologia,
kulturoznawstwo, ekonomia, czy też zarządzanie.

Na bazie prac warsztatowych opracowane zostały zbiorcze rekomendacje OW SARP i TUP .

Ilustracja powyżej: ” recepturki” – obszary rozwoju wyznaczone w oparciu o lokalne potencjały (m.in. turystyka, handel, prascy rzemieślnicy)

Ekosystem Praga to propozycja rozwoju dzielnicy w oparciu o istniejące potencjały,
wyznaczenie lokalnych ognisk aktywności do tworzenia
wielofunkcyjnych lokalnych centrów o różnym charakterze.
To propozycja współpracy wielu aktorów, wprowadzenie społecznych funkcji,
programowanie funkcji w pustostanach i na pustych działkach tak,
by minimalizować skutki postępującej gentryfikacji dzielnicy.
Jest tu również postulat o prototypowaniu funkcji, współpracy ze streetworkerami,
zakładaniu ogrodów społecznych, wprowadzeniu łaźni miejskich
czy aranżowaniu parków kieszonkowych z plenerowymi siłowniami.

Ważnym postulatem była współpraca międzypokoleniowa i propozycja założenia Szkoły Fachów Praskich,
gdzie studenci kierunków artystycznych będą mogli współpracować z lokalnymi rzemieślnikami.
Pomysł ten kontynuowany jest przez Muzeum Warszawskiej Pragi,
która skupia podmioty mające wcielić tę ideę w życie.

projekt Ekosystem Praga

zespół projektowy:
Dominika Wilczyńska, Barbara Nawrocka, Ludwika Ignatowicz

do góry